Dora'nın konuşmasının satır başları:

Başkan Toptaş, Bahçeşehir Üniversitesi'ne Konuk Oldu Başkan Toptaş, Bahçeşehir Üniversitesi'ne Konuk Oldu

Afganistan'daki 20 Yıllık Operasyonlar Başarısız Oldu

Milletvekili Zuahl Karakoç Dora, Afganistan’da 20 yıllık geniş çaplı operasyonlar ve Batı tarzı bir yönetim kurma çabalarının bizzat kendi uygulayıcıları tarafından başarısız bulunduğunu belirtti.

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Anlayışı

Küreselleşmenin dikte ettiği “sınırların kaldırılması gerektiği” anlayışının sona erdiğini ifade eden Milletvekili Karakoç Dora, özellikle ABD’nin özgürleştirmek yerine istikrarsızlaştırdığı bölgeler ve kontrolsüz göç hareketliliğinin yol açtığı güvenlik sorunları nedeniyle ulus-devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiği inancının yeniden pekişmeye başladığını vurguladı.

Yeni Politikalar ve Reformların Gerekliliği

Göç ve göçle ilişkili güvensizlik ortamlarının ve insani dramların derinleşmemesi adına yeni politikalar ve reformların yürürlüğe konulması gerektiğini belirten Dora, Türkiye’nin sınır güvenliğini tesis etme ve teröre karşı koyma konusundaki tecrübesinin önemli bir ilham kaynağı ve dayanak noktası teşkil ettiğini söyledi.

Sınır Güvenliği Sınır Ötesinden Başlar

Türk milletinin kadim milli savunma tecrübesine değinen Dora, sınır güvenliğinin sınır ötesinden başlayan bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Milli Çıkarlar ve Türk Dış Politikası

Dora, milli çıkarların öncelendiği ve mazlum milletlerin refahı konusunda küresel güçlerin diktesinden bağımsız müşterek uygulamaların yürütüldüğü bir Türk Dış Politikası ve Milli Savunma doktrini kapsamında, sınır ötesinden başlayan sınır güvenliğinin, dayatılan ithal sorunların çözümünde izlenmesi gereken yegâne yol olduğunu belirtti.