Kendi deyimi ile;

O bir fabrika işçisi…

O bir inşaat amelesi…

O bir tarla yevmiyecisi…

Başkan Toptaş Sahaya İndi Başkan Toptaş Sahaya İndi

O bir oğlakların yareni…

O bir arılara fısıldayan adam…

O bir dağların arkadaşı…

O bir çoban…

Ama aynı zamanda o bir kuantumcu…

Aykırı ve farklı bakış açılarıyla Cafer Kaya, yarından itibaren Maraş Times’ta yazmaya başlıyor…