EKONOMİ
SİYASET
SPOR
BÜYÜKŞEHİR
ONİKİŞUBAT
DULKADİROĞLU
EĞİTİM
SAĞLIK
İŞ DÜNYASI
SİVİL TOPLUM
ASAYİŞ VE GÜVENLİK
ULUSAL HABERLER
KÜLTÜR&SANAT
GÜNCEL
İLÇE HABERLERİ
SOSYAL YAŞAM
Tarih : 3 Mart 2024 Pazar   Saat : 05:28:15
   
   12.02.2020 - 07:07:39 / İŞ DÜNYASI

12 ŞUBAT RUHU İLE ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ

KAHRAMANMARAŞ, EKONOMİNİN AS KADROSUNDA MÜCADELE EDİYOR
12 ŞUBAT RUHU İLE ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ

12 Şubat, Yüce Milletimizin mübarek kanı ve alın teri ile tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Türk tarihinin eşsiz destanının en güzel örneklerinden birisi olan 12 Şubat, Kahraman Milletimizin, kadın, erkek, genç, yaşlı, her kesiminin katıldığı bir varoluş hikayesidir.Biz de bugün12 Şubat ruhu ve atalarımızdan aldığımız ilhamla, sanayileşerek ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz…

 

Dün olduğu gibi bugün de yeni kahramanlık hikayeleri yazmak, 100 yıllık bu haklı gururu, en büyük hazinemiz olan Kahramanmaraş’ı yücelterek taçlandırmak, gelecek nesillere daha güçlü bir şehir olarak ulaştırmak adına hiç durmadan, yorulmadan çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyoruz.

 

Türkiye ekonomisinin önemli kilometre taşlarından biri olan Kahramanmaraş, sanayileşme hamleleriyle ekonomik kalkınmada da adeta bir kahramanlık örneği sergiliyor. 56 milyar lira aktif büyüklüğü, 31 milyar lira GSYİH ve en önemlisi de 12 Şubat ruhu ve dinamizmi ile ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

 

50’Lİ YILLARDA BAŞLAYAN KALKINMA

Kahramanmaraş, ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren gelişen sanayileşme ve göç olgusundan önemli ölçüde etkilenerek nüfus ve kentsel yerleşim alanı bakımından hızlı büyüme eğilimine girmiştir.1968 yılında kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınan Kahramanmaraş’ta tarımın yanı sıra ticaret ve sanayi sektörleri de belirgin bir ilerleme göstermiştir.

 

Sanayileşme hareketleriyle birlikte şehrin tarım ağırlıklı ekonomik yapısı hizmet ve sanayi ağırlıklı bir yapıya dönüşmüş, kırdan şehre göç hızlanmış ve şehrin nüfusu hızlı bir şekilde artış göstermiş ve Kahramanmaraş’ın modern bir kente dönüşüm süreci özellikle 1980’lerden itibaren yoğunluk kazanmış ve şehir mekânsal olarak hızla genişlemiştir.

 

1955 yılında ilk fabrikanın temellerini atan Kahramanmaraş, 1972’de ikinci fabrikayı kurmuştur. 24 Ocak kararlarıyla 80’li yılları ve Gümrük Birliği ile 90’lı yılları, 5084 Sayılı Teşvik yasası ile 2000’li yılları fabrika kurmakla geçiren kent, bugün yaklaşık 2 bin sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği dev bir endüstri merkezi haline gelmiştir.

 

Bu sınai atılımla Kahramanmaraş, 56 milyar aktif büyüklüğü, 31 milyar liralık GSYH ile Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden birisi olmuştur.

 

Yapılan yatırımlarla, tekstilde, metal mutfak eşyalarında, enerjide, gıdada, kağıt sanayiinde, çimento sektöründe lider konuma ulaşmıştır. 125 ülkeye ihracat yapan 309 ihracatçı şirketi, 150 bin kişilik istihdam yapısıyla Kahramanmaraş sanayisi, yıllık 20 milyar liralık üretim hacmi gerçekleştirmektedir. Tekstil sektörü, %70’in üzerinde pay ile kentin en büyük sektörü konumundadır.

 

Kahramanmaraş’ta İmalat Faaliyetleri ve Sektörler

Kahramanmaraş, öncelikli olarak tekstil sanayiinde, metal mutfak eşyalarında, enerjide, gıdada, kağıt sanayiinde ve çimento sektöründe yüksek kapasitesi ile lider şehir konuma ulaşmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre Kahramanmaraş, 14 bin 264 işyerinde, 43 milyar liranın üzerinde net satışlara sahip olup, 56 milyar lira aktifi bulunmaktadır. Bu bilgilere göre, Kahramanmaraş Türkiye’nin en çok satış yapan 22. kenti konumundadır. Bu tutarların çok büyük bölümü ise tekstil ürünleri imalatı ile gerçekleştiriliyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN EKONOMİSİNİ TEKSTİL SANAYİSİ BELİRLİYOR

Aldığı teşviki son kuruşuna kadar Türkiye’ye yatırım için harcayan Kahramanmaraş, dürüst ve azimli girişimcileri sayesinde başta tekstilde olmak üzere, metal mutfak eşyalarında, enerjide, gıdada, kağıt sanayisinde ve çimento sektöründe yüksek kapasiteli işlere imza atıyor.

Kahramanmaraş’ın ekonomisine en büyük destek tekstil sanayisinden geliyor. Türkiye’nin tekstil yatırımlarının yüzde 15’ini tek başına yapan Kahramanmaraş, üretimde özellikle pamuk ipliği ağırlıklı yapısı ile tekstil sektörü ihracatının yüzde 8’ini, istihdamının yüzde 7’sini, pamuk ipliği üretiminin yüzde 35’ini, dokuma mensucat üretiminin yüzde 13’ünü, örme mensucat üretiminin yüzde 12’sini karşılıyor.

Diğer imalat sektörlerinde ise metal mutfak eşyalarının yüzde 60’ını, çimentonun yüzde 10’unu, kağıdın yüzde 20’sini karşılayan Kahramanmaraş, kuyumculukta Türkiye ikincisi, bayan ayakkabı üretiminde ise Türkiye ikincisi unvanına sahip.

STRATEJİK SEKTÖR: DENİM

Son yıllarda denim üretimindeki yatırımlarla, katma değerli ürün bakımından önemli gelişmeler yaşanıyor. Kahramanmaraş bu yatırımlarla yılda 60 milyon metrekare denim üretimi gerçekleştiriyor. Bu rakam Türkiye üretiminin 4’te 1’ine tekabül ediyor. Denim, kilogram başına 10 dolar ile ihracatta da stratejik bir sektör olarak görülüyor.

AR-GE ÇALIŞMALARIYLAREKABET GÜCÜ ARTIYOR

Katma değeri yüksek sektörlerin gelişimi adına ar-ge çalışmaları ile kentin yeni bir kulvarda rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi ve ticarileştirilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında Kahramanmaraş’ta 13 Ar-Ge merkezi ve 1 tasarım merkezi kuruldu.

Ar-Ge merkezlerinin 9’u tekstil, 1’i makine ve teçhizat, 1’i enerji, 1’i demir ve demir dışı metaller, 1’i ise kağıt ve kağıt ürünleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Buna göre, Türkiye’de tekstil sektöründe kurulan 77 Ar-Ge merkezinin 9’u Kahramanmaraş’ta kurulmuş bulunuyor. Demir ve demir dışı metaller alanında faaliyet göstere bir firmada ise tasarım merkezi kurulmuş bulunmakta. 

Diğer yanda, firmaların Ar-Ge merkezi kurma çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 15 Ar-Ge Merkezi oluşacak ve kentin katma değerli alanlardaki üretim kabiliyetini yükseltecek. Bu sayının 2 yıl içerisinde 35-40 civarında olacağı bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ, EKONOMİNİN AS KADROSUNDA MÜCADELE EDİYOR

Kahramanmaraş’ta organize sanayi bölgeleri üretim ve istihdama büyük katkı sağlıyor. Yapımı devam eden OSB’ler ile Kahramanmaraş’ın, ekonomide çok daha büyük başarı hikayeleri yazması bekleniyor. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yarıştığı 1000 sanayi kuruluşu arasında 26 sanayi kuruluşu sayesinde en çok şirketi bulunan Kahramanmaraş, en başarılı sekizinci şehir olarak listede yer alıyor. Bu yönüyle kent, Türkiye ekonomisinin as kadrosunda mücadele eden önemli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Kahramanmaraş, yıllık ihracatını 1 milyar dolara, ihracatçı şirket sayısını ise 310’a ulaştırmış bulunuyor. Her geçen gün ihracat pazarlarını genişleten kent, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ihracat yaptığı ülke sayısını 114’ten 125’e çıkardı. İhracatın sektörlere dağılımında ise tekstil, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, kağıt, iklimlendirme sanayisi ana ekseni oluşturuyor.

KAHRAMANMARAŞ ENERJİDE TÜRKİYE LİDERİ

Ülkemizde, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımı stratejik öneme sahip. Kahramanmaraş bu sektörde Türkiye’nin lider şehri. Elektrik üretimi olarak baktığımızda, kurulu güç olarak en yüksek kapasiteli il Kahramanmaraş.

Türkiye'de bulunan elektrik üretim santrallerinin kurulu gücü 81 bin MW'ın üzerinde seyrediyor. Termik, HES, GES ve RES olmak üzere toplam 4.328 MW kurulu güç ve yıllık 20 milyar kwh elektrik üretim kapasitesi ile Kahramanmaraş,  bu sektörde çok önemli bir gücü elinde tutuyor. Ceyhan Nehri üzerinde kurulan ve 54’ü özel sektör tarafından yapılan 59 hidroelektrik santrali, Türkiye’nin enerji üretimine büyük katkı sağlıyor. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde özel sektör tarafından kurulan 24 MW kurulu güce sahip RES işletmeye alındı. 10 adet rüzgar türbininden oluşan bu santral, ortalama 46 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor. Yapımı devam eden bir proje kapsamında ise 90 MW kurulu güce sahip dev bir rüzgar enerjisi tesisinin daha hayata geçirilmesi ve milli ekonomiye hizmet etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli atlasına göre Kahramanmaraş’ta ortalama güneşlenme süresi sekiz saat olup, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Kentte bugün itibarıyla 118 güneş enerjisi santrali faaliyette bulunuyor. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 120 MW’a ulaşıyor.

KMTSO, DAHA MODERN YAŞAM STANDARDI SAĞLAMAK İÇİN HİZMETLERİNİ GENİŞLETİYOR

Günümüzde dünya genelinde sayıları 12 bin civarında bulunan ticaret ve sanayi odalarının, üretici ve kamu otoritesi arasında kurmuş olduğu köprü her yıl kendini daha da geliştirerek devam ediyor. Doğal olarak global konjonktürün olağanüstü değişimi ve gelişimi ile iş yapma biçimlerinin farklılaşması, ticaret ve sanayi odalarının sunduğu hizmetlerin de aynı ölçüde farklılaşmasına yol açıyor. Bu anlamda iş dünyasının global dünya pazarında üretim ve ticaret savaşları ile oluşan global iş atmosferine ve büyüyen teknolojik gelişmelere uyumunu desteklemek amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine çok çeşitli bir yelpazede hizmetler sunuyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncelikli çalışma alanları; üretimi, ihracatı, kurumsallaşma ve markalaşmayı teşvik etmek suretiyle daha modern bir yaşam standardı sağlamak olarak belirlenmiş bulunuyor.

Diğer yanda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasıözel sektörü en iyi şekilde temsil etmek adına yoğun bir çalışma programına sahip. Şehrin makro sorunlarını yetkili makamlara ileterek, iş dünyası ile ilgili bakanlara raporlar sunarak bürokratik ve teknik meseleleri ortadan kaldırmak için güçlü bir çaba sarf ediyor.

Bunun dışında, Türk Standartları Enstitüsü, Kredi Garanti Fonu faaliyetlerine devam ederken, Türk Eximbank Bürosu, İşkur Hizmet Noktası, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, İhracat Destek Ofisi gibi yeni birimler ihdas ederek üyelerinin daha hızlı ve etkin hizmet almalarını sağlayacak bir yapı kuruluyor. Önümüzdeki dönemde, Patent ve Marka Ofisi, İnovasyon ve Danışmanlık Merkezi gibi daha inovatif birimlerle şehrin markalaşma ve yenilik kabiliyetini güçlendirecek altyapılar oluşturulacak.

İHRACAT DESTEK OFİSİfirmalara özel ihracat yol haritası oluşturuyor

Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri kapsamında ihracat yapan firma sayısının artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen İhracat Destek Ofisleri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın da aralarında bulunduğu 21 ilde 30 Oda ve 1 Borsa’da faaliyet gösteriyor.

 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası İhracat Destek Ofisi, ihracat yapmamış veya sürdürülebilir ihracat gerçekleştirememiş Oda üyelerinin uluslararası pazara girmelerine katkıda bulunmak ve ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymak amacıyla birebir ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmeti veriyor.

 

Odamız İhracat Destek Ofisinde, Oda üyeleri ile birlikte uygulamalı olarak firmaya özel ihracat yol haritası oluşturuluyor. Bununla birlikte, şirketlere ihracat destekleri ve pazar araştırmaları konularında teknik yardım sağlanıyor.

 

KAHRAMANMARAŞ, TEKSTİL ZİRVESİ VE DEFİLE PROGRAMLARI İLE TASARIMDA DA KAHRAMANLIĞA ADAY

Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı (KTM) ve Uluslararası Tekstil Zirvesi (UTZ)’ne ev sahipliği yapan Kahramanmaraş, bu alanda dünya teknoloji devlerini ağırlıyor. Bu organizasyonlar, Kahramanmaraş’ın bu sektördeki küresel konumunu gözler önüne seriyor. Kahramanmaraş’ın tekstil ihracatını artırmak bakımından KTM ve UTZ yeni pazarların kapısını aralıyor.

Kahramanmaraş bundan sonra üretim için sergilediği performansa ilave olarak, ar-ge, moda ve tasarım konusunda da başarılı bir grafikle küresel ticarette daha güçlü bir aktör haline gelecek.

Organize Sanayi BÖLGELERİ VE Lojistik MerkezLERİ ekonomiye katkı sunuyor

Kahramanmaraş’ta organize sanayi bölgeleri (OSB) üretim ve istihdama çok önemli katkılarda bulunuyor. Üretimde olan Kavlaklı OSB ile Türkoğlu OSB ve Aksu, Erkenez sanayi bölgelerine ilave olarak yapımı devam eden Tekstil İhtisas OSB, yer seçimi sürecinde bulunan metal ve gıda OSB’leri, Kahramanmaraş’ı, ekonomide çok daha büyük üretim ve ihracat potansiyeline ulaştıracak.

Diğer yanda, Kahramanmaraş’ın ihracatının geliştirilmesi ve taşıma maliyetlerinin azaltılarak rekabet gücü kazanması amacıyla kurulan Türkoğlu Lojistik Merkezi hizmete girdi. Kahramanmaraş’ın ve bölgenin ihracatına önemli bir katma değer sağlanması açısından çok büyük bir önem arz eden Türkoğlu Lojistik Merkezi, 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğine sahip. Türkoğlu Lojistik Merkezi ile birlikte 805 bin m² lojistik alan oluşturuldu. Bu veriler, yılda yaklaşık 6 milyar dolarlık dış ticaret potansiyeli anlamına geliyor.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI BAKIMINDAN ULAŞIM ÇOK BÜYÜK ÖNEM AZR EDİYOR

Kahramanmaraş’ın ticaret hacminin artırılması bakımından ulaşım ve özellikle havayolu ulaşımının çok büyük önemi var. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir yeri olan şehrimiz, havayolu ulaşımı konusunda da gelişmekte olan bölgelerden birisi.

Son 10 yılda Kahramanmaraş’ın havayolu yolcu sayısı %371 oranında gelişme sağlayarak yıllık 95 binden 334 bine ulaşmış bulunuyor. Ekonomik gelişmeler ile birlikte, önümüzdeki yıllarda bu sayının 500 bini geçmesi bekleniyor.Lojistik Merkezi, Expo 2023 Projesi gibi önemli gelişmelerle birlikte bu rakamlara ulaşmak zor olmayacak.

Diğer yanda, son 10 yılda, turizm işletme belgeli tesis sayısı 6 kat artarak 50’e, yatak sayısı ise 4 kat artışla 3787’ye ulaşmış bulunmaktadır. Son 5 yılda yapılan otel sayısı toplam otel sayısının %74’ünü oluşturmaktadır. Sadece 2015 ve 2016 yıllarında ise 31 tesis hizmete açılmıştır. Son 10 yılda gelen turist sayısı ise yıllık 66 binden 355 bine ulaştı.

Yükseköğrenimde öğrenci sayısı son on yılda üç katına çıkarak 12 binden 34 bine ulaşmış bulunuyor. Bütün bu gelişmeler, havayolu ulaşımında Kahramanmaraş’ın stratejik önemini artırıyor.

Bu itibarla, İstanbul ve Ankara uçak sayısının artırılması ve saatlerin düzenlenmesi, bununla birlikte İzmir ve Antalya gibi batı illerine ulaşımın güçlendirilmesi adına sefer düzenlenmesi gerektiğiinancı ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası girişimlerine devam ediyor.

KMTSO, TANITIM KONUSUNDA ŞEHRE KURUMSAL KAPASİTEKAZANDIRIYOR

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin üretimdeki gücünü ve ticari alanlarını genişletmek için fuarlar düzenliyor, yerli ve yabancı katılımcılarla, kentin üretim gücünü küreselölçekte tanıtmak için yoğun bir gayret sarf ediyor.

Diğer yanda, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla, ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirilen organizasyonlarda güçlü bir şekilde tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor. ‘Sektörel Eşleşmeler’ konulu programlarla, Kahramanmaraş’ın gizli kalmış değerlerini ünlü konuklar davet ederek Türkiye’ye tanıtmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve ticaretinin artırılması açısından çok önemli görev üstlenen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, bu konuda, hiçbir görevden kaçınmadan, şehre bu alanda çok önemli bir tecrübe ve kurumsal kapasite kazandırıyor.

Diplomat Haber

Diplomat Haber

 Yorum Yaz    Tüm Yorumları Oku    Bu Yazıyı Arkadaşına Gönder
 OKUYUCU YORUMLARI

Henüz Yorum Eklenmemiştir !

 Son 10 Haber
KAHRAMANMARAŞ'A 200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
KAHRAMANMARAŞ’IN MARKASI AKDO’DAN ANLAMLI MESAJ
BAŞKAN BULUNTU, İŞ DÜNYASI ADINA BAYRAM KUTLAMASI YAYINLADI
KMTSO, YENİ OSB İÇİN ÖNTALEP TOPLAMAYA BAŞLADI
BULUNTU; ‘SAVAŞA DEĞİL SEÇİME GİRİYORUZ!’
İSKUR, KAHRAMANMARAŞ'IN GURURU OLDU
ÖNCE FABRİKASINI KAPATTI, OTELİNİ SAĞLIKÇILARA TAHSİS ETTİ, ŞİMDİ DE BAĞIŞ YAPTI
12 ŞUBAT RUHU İLE ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ
GAZETECİLER, KMTSO YÖNETİMİ İLE BİRARAYA GELDİLER
ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ: BU FABRİKA, BAŞKA FABRİKA!
 

ANASAYFA | EKONOMİ | SİYASET | SPOR | BÜYÜKŞEHİR | ONİKİŞUBAT | DULKADİROĞLU | EĞİTİM | SAĞLIK | İŞ DÜNYASI | SİVİL TOPLUM | ASAYİŞ VE GÜVENLİK | ULUSAL HABERLER | KÜLTÜR&SANAT | GÜNCEL | İLÇE HABERLERİ | SOSYAL YAŞAM | K?NYE | ?LET???M

Copyright ©2005 - 2011 Maraş Times Haber Portalı
Rolex Replica Watches Rolex Datejust Replica Watches Rolex Daytona Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches Rolex GMT-Master II Replica Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches Rolex Replica Watches